stock logo
PAYTM
359.45
17.10 (4.99%)
stock logo
INDIAMART
2,514.95
-11.50 (0.46%)
stock logo
AEGISCHEM
730.50
-24.05 (3.19%)
stock logo
JSLHISAR
562.80
21.75 (4.02%)
stock logo
SHRIRAMCIT
1,921.80
-0.25 (0.01%)
stock logo
AIAENG
3,670.00
-16.85 (0.46%)
stock logo
SONATSOFTW
538.55
-5.40 (0.99%)
stock logo
ALKEM
5,320.50
6.65 (0.13%)
stock logo
BOSCHLTD
31,016.55
-49.40 (0.16%)
stock logo
JKLAKSHMI
801.80
3.95 (0.50%)
stock logo
RAMCOCEM
757.35
-5.50 (0.72%)
stock logo
KEI
4,191.50
49.45 (1.19%)
stock logo
IIFL
404.90
5.75 (1.44%)
stock logo
POLICYBZR
1,183.35
-18.50 (1.54%)
stock logo
DRREDDY
5,962.55
-2.75 (0.05%)
stock logo
CYIENT
1,758.15
-40.05 (2.23%)
stock logo
INDIANB
581.00
14.35 (2.53%)
stock logo
MANAPPURAM
174.20
0.90 (0.52%)
stock logo
BDL
1,481.10
27.65 (1.90%)
stock logo
ULTRACEMCO
10,008.00
-170.90 (1.68%)
stock logo
DALBHARAT
1,780.60
-20.95 (1.16%)
stock logo
ASTERDM
372.00
-7.60 (2.00%)
stock logo
SRF
2,260.05
-19.95 (0.88%)
stock logo
ABBOTINDIA
26,214.55
282.05 (1.09%)
stock logo
VBL
1,443.50
-26.55 (1.81%)
stock logo
NESTLEIND
2,476.75
25.05 (1.02%)
stock logo
CHOLAFIN
1,259.90
0.20 (0.02%)
stock logo
BAJAJ-AUTO
8,948.00
-41.75 (0.46%)
stock logo
TRITURBINE
562.65
-10.35 (1.81%)
stock logo
ZYDUSLIFE
1,038.75
-14.20 (1.35%)
icon
icon